รายการ รายละเอียด ชุดอุปกรณ์การตั้งศาล หน้าที่ 01

 

รายการเครื่องใช้สำหรับประดับศาลประกอบไปด้วย

เครื่องประดับตับแต่ง ศาลพระชัยมงคล  ศาลพระภูมิ

รายการที่ เครื่องประดับตกแต่ง จำนวน ราคา
1 เจว๊ด หรือ หุ่นพระชัยมงคล  1 องค์  
2 ตุ๊กตาชาย,หญิง (คนสวยคนงาม) 1– 2 คู่  
3 นางรำ, นางละคร(ละครยก) 1 คู่  
4 แจกัน, ใส่ดอกไม้ 1 คู่  
5 กระถางธูป 1 อัน  
6 เชิงเทียน 1 คู่  
7 ช้าง, ม้า 1 คู่  
8 ผ้าสามสีผูกศาล 1 ชุด  
9 ฉัตรเงิน, ฉัตรทอง 1 คู่  
10 โพธิ์เงิน, โพธิ์ทอง 1 คู่  
11 แผ่นทองคำเปลว 15แผ่น  
  ชุดนี้ สำหรับศาลพระชัยมงคล (ศาลพระภูมิ)    

 

เครื่องประดับตับแต่ง ศาลตายาย ศาลเจ้าที่

รายการที่ เครื่องประดับตกแต่ง จำนวน ราคา
1 หุ่นเจ้าที่, หุ่นตายาย 1 คู่  
2 ตุ๊กตาชาย, หญิง (คนสวยคนงาม) 1– 2 คู่  
3 นางรำ, นางละคร (ละครยก) 1 คู่  
4 แจกัน, ใส่ดอกไม้ 1 คู่  
5 กระถางธูป 1 อัน  
6 เชิงเทียน 1 คู่  
7 ช้าง, ม้า 1 คู่  
8 ผ้าสามสีผูกศาล 1 ชุด  
9 ฉัตรเงิน, ฉัตรทอง 1 คู่  
10 โพธิ์เงิน, โพธิ์ทอง 1 คู่  
11 แผ่นทองคำเปลว 15แผ่น  
  ชุดนี้ สำหรับศาลเจ้าที่    

 

ต่อหน้าที่ 2 >