คาถาบูชาพระภูมิ เจ้าที่ตายาย

เป็นคาถาสำหรับสวดบูชา พระภูมิเจ้าที่ ปู่ชัยมงคล ตามบ้านเรือน ห้างร้านนะครับ

สำหรับบ้านที่มีทั้งศาลพระภูมิและศาลตายายครับ จุดธูป 16 ดอก ยืนตรงกลางระหลางทั้งสองศาลนะครับ แล้วตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวคาถา

นะโม เม ชะยะมังคะลัง ภูมมะ เทวานัง สักการะวันทะนัง สาธุ สาธุ สาธุ  
ข้าแต่ท่านปู่พระชัยยะมงคล พระภูมิเจ้าที่ ท่านปู่ท่านย่า ท่านตาท่านยาย เทพเทพาอารักษ์ทั้งหลาย แม่พระธรณี ในวันนี้ลูกจะขอสักการะบูชา จะขอน้อมถวายดอกไม้พร้อมเครื่องบูชา ขอให้ท่านมารับเครื่องสักการะ พร้อมปกปักรักษา คุ้มครอง ข้าพเจ้านี้พร้อมครอบครัว บริวารลูกลาน ให้อยู่่เย็นเป็นสุข ทำมาค้าขึ้น เดินทางปลอดภัย ลูกจะทำธุรกิจสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเหร็จ ปู่จ๋า ย่าจ๋า เมตตาด้วยเถิญ สาธุ สาธุ สำเหร็จ ๆ เถิญ