ราคา และ ขนาด ของ ศาลพระภูมิตายาย พร้อมแท่นหน้าใหว้ผลไม้