ความหมายของบายศรี คือการถวาย เครื่องแสดงถึง ซึ่งความเคารพนอบน้อม แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระรัตนไต และ องค์มหาเทพเทวา ครูบาอาจาณ์ จึงถือว่าเป็นของสูง เมือเทพเทวดาท่านรับ ความเป็นทิพย์สว่างด้วยรัศมีจึงเกิดขึ้นแก่ องค์เทพ  เทวดาท่านดูกันที่ความสว่างครับ ทางพ่อบายศรี และแม่บายศรี ลูกบายศรีทุกคน จะไม่ดืมเหล่า เป็นปกติ จะไม่นิทา พูดคำหยาบ หรือ คิดสิ่ง ที่เป็นทุข จะไม่บ่น ตอนทำ ใหว้ครูก่อนทุกวันครับ จุดกำยานหอมบูชาครู และ เปิดเพลง ถวายท่าน จิตของผู้ทำ จะได้ไม่ขุ่นมัว ตามหลักการแล้ว เริ่มต้นต้องดีครับ ทางผมกำชับและตรวจ ดูตลอด เพื่อที่จะได้ของบริสุทธ ต่อบริสุทธ บารมีต่อ บารมี บุญต่อบุญ ด้วยความ ปิติยินดี ความสุข ด้วยการบูชา อนิสงค์คือ เราจะเป็นผู้มีสง่าราสี และบารมีในภาคนี้ และภาคหน้า มียศฐาตำแห่น เหนือกว่า   ในหน้าที่การงาน อันนี้เป็นคำของคนโบราณนะครับ
บายศรีงานใหว้ครู , บายศรีสู่ขวัญ , บายศรีเทพ, บายศรีพรหม, บายศรีพรหมประกาศิต , บายศรีพรหมเปิดโลก,บายศรีหลัก5, บายศรีหลัก7ชั้น, บายศรีหลัก9ชั้น, บายศรีหลัก16ชั้น, บายศรีตอ, บายศรีบัญลัง, บายศรีปากชาม,บายศรีใหว้แม่พระธรณี, บายศรีปากชามทรงเครื่อง, บายศรีเขาพระสุเมรุ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 062-928-9199 เบอร์พื้นฐาน 02-056-1998

email : krisanak56@gmail.com

 

บายศรีเทพ คู่ละ

ราคา 2,800.00 บาท

บายศรีเทพ แบบ C

ราคา 2,900.00 บาท

บายศรีเทพ B คู่ละ

ราคา 3,200.00 บาท

บายศรีพรม คุ่ละ

ราคา 2,900.00 บาท

บายศรีสู่ขวัญ

ราคา 3,200.00 บาท

บายศรีสู่ขวัญ A

ราคา 2,800.00 บาท

บายศรีสู่ขวัญ โตก

ราคา 4,500.00 บาท

บายศรีบัญลังก์

ราคา 5,000.00 บาท