รหัสสินค้า    : A4.

สีตัวศาล      : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง

ชื่อสินค้     :  ศาลพระภูมิเทวากลาง

รายละเอียด  :  จานรองศาล 65x65 หรือ 76x 76ซม. หรือ 80x80 cm ขนาดฐานล่าง 45x45ซม.ความสูง 260 ซม.