รหัสสินค้า    : ฺB2.ศาลพระภูมิเสานาค ยอดพระปราง
สีตัวศาล      : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง
รายละเอียด  :  จานรองศาล 90x 90ซม. ขนาดฐานล่าง 45x45ซม.ความสูง 270 ซม.