รหัสสินค้า    : A6.
สีตัวศาล      : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง
ชื่อสินค้า     :  ศาลพระภูมิทรงไทย เสาเทวา,มังกร ยอดพระปราง
รายละเอียด  :  จานรองศาล 90x 90ซม. ขนาดฐานล่าง 45x45ซม.ความสูง 270 ซม.