รหัสสินค้า    : B7. พระภูมิเสานาคใหญ่คอยาว จัมโบ้ จาน120 cm

สีตัวศาล      : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง

ชื่อสินค้า     :  ศาลพระภูมิทรงไทย พระปางทรงลพบุรี

รายละเอียด  :  จานรองศาล 12 x 120ซม. ขนาดฐานล่าง80x80 ซม.ความสูง 310 ซม.