รหัสสินค้า : B8. ศาลพระภูมิ ใหญ่ พระปรางสามยอด
สีตัวศาล : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง (สีอื่นๆสั่งได้)
ชื่อสินค้า : ศาลพระภูมิ ใหญ่ พระปรางสามยอด
รายละเอียด : จานรอง 160x127 cm ฐานล่าง 100x100 cm