รหัสสินค้า : P14A. /ศาลพระพรหม

สีตัวศาล : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง (สีอื่นๆสั่งได้)

ชื่อสินค้า : ศาลพระพรหมเอราวัณ ขนาดองค์ 12 นิ้ว และ พระพรหม 14 นิ้ว พิมพ์เล็ก

รายละเอียด : ฐานล่าง120x120 ซม.