รหัสสินค้า : P24A.

ชื่อสินค้า : ศาลพระพรหมขนาดองค์ 24 นิ้ว 

สีตัวศาล : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง (สีอื่นๆสั่งได้)