SET A2. ศาลพระภูมิเสามังกร + ศาลตายาย (ชุดเล็ก)


สีตัวศาล : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง (สีอื่นๆสั่งได้)

ขนาดศาลพระภูมิ : จานรอง 63x63 cm ฐานล่าง 36x36 cm สูง 240 cm

ขนาดศาลตายาย : จานรอง 70x70 cm ฐานล่าง 40x60 cm สูง 145 cm

 

***หมายเหตุราคานี้แถมบันไดศาล