รหัสสินค้า :AP9./ศาลสำหรับใส่องค์พระ 

สีตัวศาล : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง (สีอื่นๆสั่งได้)

ชื่อสินค้า : ศาลทรงไทย สำหรับใส่องค์พระพุธรูป หรือองค์เทพต่างๆ

รายละเอียด : ฐานล่าง100x100 ซม.