พระพรหม 9 นิ้วพิมพ์ใหญ่ ทองเหลือง ปิดทองคำเปลวแท้

แขนกาง แขนชนแขน  35 cm  สูงจากฐานถึงยอด องค์ 54 cm