องค์พระพรหมหน้าตัก 14 นิ้ว พิมพ์ใหญ่ ทองเหลืองปิดคำเปลวแท้ 

ทองแท้  ตัก 14 นิ้ว ฐานล่าง 14.5 นิ้ว สูง 30 นิ้ว แขงกาง สองข้าง 21.5 นิ้ว

เหมาะกับศาลพระพรหม 14 นิ้ว หรือ 16 นิ้ว