รหัสสินค้า : SET 3.
สีตัวศาล : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง (สีอื่นๆสั่งได้)
ชื่อสินค้า : ศาลพระภูมิเสามังกร + ศาลตายาย (ชุดกลาง)

ขนาด ศาลพระภูมิ จานรองศาล 76 x 76 cm. ขนาดฐานล่าง 42 x 42 cm ความสูง 260 cm

ขนาด ศาลตายายกลาง จานรองศาล 63 x 74 cm ฐานล่าง 34x34 cm ความสูง  170 cm