รหัสสินค้า    : SET 4.

รายละเอียด  :  จานรองศาล 100 x 100   ซม.
                   จานรองศาล ตายา 90X90 ซม.