รหัสสินค้า : P19A.
สีตัวศาล : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง (สีอื่นๆสั่งได้)
ชื่อสินค้าศาลพระพรหมขนาดองค์ 16-19 นิ้ว 
รายละเอียดฐานล่าง 135 cm x 135 cm เสาใน 64 cm สูงจากฐานกลางจั่วนอก 105cm ฐานเสริมวางพระพรหมยกออกได้ ขนาด 56*56 cm วางพระพรหมหน้าตัก 19 นิ้วมาตฐาน แต่เหมาะสำหรับใส่พรหม 16-17.5 นิ้วมากกว่าครับ สมส่วนกว่าพอดีเลย

ใส่องค์พระพรหม 16-19  ครับ  หมายเหต์ เหมาะสำหรับใสพรหม 16 นิ้วครับผม