ชุดศาลพระภูมิโโมเดิร์น รุ่นใหญ่ พร้อมตายาย พร้อม แท่นใหว้ 2 แท่น
ราคา 49000 บาท