ชุดศาลพระภูมิโมเดิร์น รุ่นใหญ่ พร้อมตายาย

พร้อมแท่นใหว้ 2 แท่น