ศาลพระภูมิโมเดิร์น รุ่นใหม่ รุ่นใหญ่กลาง  พร้อมตายาย

พร้อมแท่นใหว้ 2 แท่น 

ขนาดศาลพระภูมิ : จานรอง 88x88 cm ฐานล่าง 45x45 cm สุง 278 cm

ขนาดศาลตายาย : จานรอง 81x81 cm ฐานล่าง 45x45 cm