ศาลพระภูมิโมเดิร์น รุ่นใหม่ รุ่นใหญ่กลาง  พร้อมตายาย
พร้อมแท่นใหว้ 2 แท่น 
ราคา 49000 บาท