ศาลพระภูมิโมเดิร์น ขนาด หน้าตัก 9 นิ้ว พร้อมแท่นวางผลไม้
พร้อมติดกระจก