ศาลโดม 5 นิ้ว ศาลเทพ ศาลพระพรหมโดม

เสาในชนเสาใน โดม 11 นิ้ว เสานอก ขนเสานอก 18 นิ้ว สูงเสา 24 นิ้ว

จัดส่งฟรีพร้อม เก็บสียาแนน ให้เรียบร้อยครับผม