ศาลโดม 7 นิ้ว ศาลพระพิฆเนศ โดม  ศาลเทพโดม 7 นิ้ว

ฐานล่าง 90 ซม.เสาในชนเสาใน 32 ซม. เสานอกชนเสานอก 50 ซม.

ความสูงเสา 60 ซม. จานรองใน 40 ซม. ความสูงจานใน 6 ซม.