ศาลโดมพระพิฆเนศ 9 นิ้ว

ฐานล่าง 1 เมตร เสาในชนเสาใน 40 ซม. เสานอกชนเสานอก 60 ซม.

ความสูงเสา 70 ซม. จานรองใน 47 ซม. ความสูงจานใน 6 ซม.
 พร้อมแท่นใหว้กลมครับ