ศาลโดมพระพิฆเนศ 12 นิ้ว ฐานล่าง 110 cm
ราคา 39500 บาท

ศาลโดมพระพิฆเนศ 14 นิ้ว ฐานล่าง 120 cm
ราคา 42500 บาท