ศาลโดมพระพิฆเนศ 12 นิ้ว ฐานล่าง 110 cm

ศาลโดมพระพิฆเนศ 14 นิ้ว ฐานล่าง 120 cm