ฐานล่างศาลพระพรหม 80x80 จานรอง 120x120

ฐานล่างศาลตายาย 40x60 จานรอง 80x80