ศาลโดมพระพิฆเนศ ขนาด 19 นิ้ว แบบเสาต่อยาว ราคาพิเศษ 
พร้อมแท่นใหว้

ขนาดฐานล่าง 145ซม เสานอก86ซม เสาใน 63ซม

สูงฐานล่างถึงแท่นวางองค์ 155ซม สูงจากเสา 110ซม สูงทั้งหมด 3.90ซม