ศาลโดมใหญ่ ทรงโรมัน แบบใหญ่

ฐานล่าง145ซม เสาใน75สูงของเสา 105ซม