ศาลโดมใหญ่ ทรงโรมัน แบบใหญ่

ฐานล่าง135 ซม เสาใน75 สูงของเสา 105ซม