ศาลพระพรหม 42 ขนาดใหญ่  ฐานล่าง 2 เมตร ราคา 350,000 บาท 
ศาลพระพรหม 42 ขนาดใหญ่ เสาสูง ฐานล่าง 2 เมตร ราคา 389,000 บาท
ราคคาพร้อมส่งทั่วประเทศ