ศาลโดมทรงพิเศษ มีรั้วขนาด 9นิ้ว

เสาใน 35ซม เสานอก52 จานรอง78ซม เสาสูง66ซม ตั้งนั่งองค์ 35สูง9

ฐานล่าง90เซน จานหลังคา90 ความสูงทั้งหมด 255  พร้อมแท่นใหว้กลมครับ