ศาลพระภูมิเสามังกร + ศาลตายายแฝดโสนน้อย

ขนาดศาลพระภูมิ  จานรอง 76x 76 cm. ขนาดฐานล่าง 42x42 cm ความสูง 260 cm

ขนาดศาลตายาย จานรอง 90 x90 cm ขนาดฐานล่าง 68 x 54 cm ความสูง 170 cm