ศาลพระภูมิเสานาคใหญ่พิเศษ

เหมาะสำหรับบ้าน หรือโรงเเรม บริษัท ห้างร้านที่พอมีเนื้อที่ 

ขนาด จานรอง 120x120 cm ฐานล่าง 77x77 cm สูง 284 cm

ราคาปกติ 27,900 บาท ลดพิเศษ 26,900 บาท
พร้อมแท่นใหว้ 1 ตัว