ศาลพระภูมิเสานาคใหญ่พิเศษ เหมาะสำหรับบ้าน
หรือโรงเเรม บริษัท ห้างร้านที่พอมีเนื้อที่ 
ราคาปกติ 26,900 บาท ลดพิเศษต้อนรับปีใหม่ 24,900 บาท
พร้อมแท่นใหว้ 1 ตัวนะค๊ะ