ศาลตายโมเดิร์นชนิดศาลเดียว พร้อมแท่นใหว้

ขนาดศาล : จานรอง 69x69 cm ฐานล่าง 45x43 cm สูง 189 cm