ศาลโมเดิร์นชุดมาตรฐาน
พร้อมแท่นใหว้

 

ขนาดศาลพระภูมิ จานรอง 69x69 cm ฐานล่าง 36x36 cm สูง 230 cm

ขนาดศาลตายาย  จานรอง 69x69 cm ฐานล่าง 45x43 cm สูง 189 cm