ศาลโดมพระพิฆเนศ ทรงยืน โดมสูง ฐานล่าง  135 cm เสาสูง 136 cm  เสาใน 60 cm