ศาลพระภูมิโมเดิร์นขนาดใหญ่

จาน 88 cm * 88  cm สูง 256 cm ฐานล่าง 44 cm
พร้อมแท่นใหว้ผลไม้