พระพรหม ขนาด 9 นิ้ว พิมพ์ใหม่ พิมพ์ใหญ่ ส่วย ฐานล่าง 90 *90 cm
พร้อมแท่นใหว้มังกร