ศาลพระพรหม 9 นิ้ว ทรงองค์พระ  พร้อมศาลตายาย พร้อมแท่นใหว้ 

ราคา 38,900 บาท  ลดเหลือ 35,900 บาท