ศาลพระพรหม 9 นิ้ว ทรงองค์พระ  พร้อมศาลตายาย พร้อมแท่นใหว้