พระพรหมทองเหลือง 8 นิ้ว พิพม์ใหญ่ สำหรับใส่ศาลพระพรหม 7 นิ้ว หรือ 9 นิ้ว ขนาด แขนกาง แขนชนแขน 35*35 cm สูงทั้งองค์ 50 cm