ศาลพระพรหม  9 นิ้ว สองชั้น ยอดพระปรางค์
พร้อมแท่นใหว้ผลไม้ สีเลือกได้ครับ