ศาลพระพรหม  9 นิ้ว สองชั้น ยอดพระปรางค์

ความสูงเสา 85 ซม. เสานอก 72 ซม. เสาใน 42 ซม. ฐานล่าง 110 ซม. จานรองศาลฐาน กว้าง 100 x ยาว 100 ซม.
พร้อมแท่นใหว้ผลไม้ สีเลือกได้ครับ