โต๊ะใหว้ผลไม้ศาลพระภูม ศาลตายยาย แท่นหน้าใหว้
แบบเรียบ ลายขาเสาลายมาลัย
พร้อมทำสี  เลือกสีได้ครับ