T2. โต๊ะใหว้ผลไม้ศาลพระภูมิ ศาลตายยาย แท่นหน้าใหว้
แบบเรียบ ลายขาเสาลายดอกพิกุล
ราคา 1800 บาท ลดเหลือ 1600 บาท พร้อมทำสี  เลือกสีได้ครับ