รหัสสินค้า   : A1. /ศาลพระภูมิ ทรงโบสเล็ก 
สีตัวศาล    : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง (สีอื่นๆสั่งได้)
ชื่อสินค้า    : ศาลพระภูมิทรงไทย ทรงโบส
ขนาด       : จานรอง กว้าง 50 x 60 cm ฐานล่าง 30x30 cm สูง 200 cm