รหัสสินค้า    : A2.ศาลพระภูมิเสามังกรคู่

สีตัวศาล      : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง (สีอื่นๆสั่งได้)

ชื่อสินค้า     :  ศาลพระภูมิทรงไทย เสามังกรคู่

รายละเอียด  : ศาลกว้าง 63x 63 cm ฐานล่าง 36x36 cm ความสูง 240 cm