ศาลพระพรหม 14 นิ้วยอดเเหลม พร้อมตายยายแผด พร้แมแท่นใหว้ 2 แท่น
ค่าขนส่งกรุงเทพ ปริมนฑล