รหัสสินค้า :  A5. ศาลพระภูมิวิมานใหญ่ เสาเทวา/มังกร

สีตัวศาล    : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง

ขนาดศาล  :  จานรองศาล 100 x 100 cm ฐานล่าง 45x45 cm ความสูง 260 cm