ศาลตายายแฝดโสน (กลาง) 

ขนาด จานรองฐาน 82 x 85 cm

        ฐานล่าง 68 x 54 cm

        สูงทั้งหมด 170 cm