ศาลพระภูมิเสาช้าง หัวพระปรางลพบุรี

จาน 120 x 120 cm