ศาลพระภูมิเสามังกรสี่ทิศ + ศาลตายายขนาดกลาง + แท่นไหว้คู่่

 ขนาดศาลพระภูมิทรงไทย เสามังกรคู่ จานรองศาลกว้าง 63x 63ซม. ขนาดฐานล่าง 36x36ซม.ความสูง 240 ซม.

 ขนาดศาลตายาย จานรอง 64x73 cm ฐานล่าง 44x34 cm สูง 162 cm