ศาลพระภูมิเสามังกรคู่ + ศาลตายายกลาง สีขาวมุข

สีตัวศาล สีขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง (สีอื่นๆ สั่งได้)

ขนาดศาลพระถูมิ  จานรอง 63x63 cm ฐานล่าง 37x37 cm สูง 240 cm

ขนาดศาลตายาย จานรอง 64x73 cm ฐานล่าง 44x34 cm สูง 162 cm